Главная>>Разное>>«ЛЮДИ НЕ ДОВІРЯЮТЬ ЛІКАРЯМ»
Понедельник, 30 Ноябрь -0001 00:00

«ЛЮДИ НЕ ДОВІРЯЮТЬ ЛІКАРЯМ»

Законопроекти №6327 і №6604, з якими можна повноцінно впро­вадити урядову стратегію рефор­мування медицини, вже «з’їли» чимало нервів і своїх прихильників, і опонентів. Народним депутатам відсту­пати нікуди — Верховна Рада розгля­нула законопроекти щодо освітньої, пенсійної і судової реформ, у жовтні на нас чекає голосування за медичну. До речі, народна депутатка Ганна Гопко днями відзначила у колонці виданню «Новое время», що головна тема для парламентарів наступного тижня — са­ме медична реформа. «Це одна з тих ре­форм, яка має найбільший запит у суспільства, і водночас, це галузь, яка наскрізь просякнута корупцією... — пише Ганна Гопко. — Щоб змінити та­кий стан речей, який не влаштовує ні­кого, крім корупціонерів, необхідно да­ти старт медичній реформі. Відповід­ні законопроекти слід проголосувати у жовтні, інакше неможливо запусти­ти зміни на первинній ланці охорони здоров’я у січні 2018 року». Об этом сообщает sledu.info со ссылкой на СМИ.

Скоріш за все, голосування за «ме­дичні» законопроекти буде непрос­тим. Тим не менш, у Міністерстві охо­рони здоров’я зберігають спокій і на­лаштовані на роботу. Таке враження склалось під час розмови з в. о. мініс­тра охорони здоров’я Уляною Супрун. Почали ми з очікувань щодо роз­гляду реформаторських законопро­ектів. Також поговорили про «До­ступні ліки», сільську медицину, ко­рупцію і медичну культуру українців.

— Впроваджується багато змін, але Україна — у десятці країн із найнижчим рівнем щеплення. Та­кож українці доволі лояльно став­ляться до цілителів і знахарів, попу­лярна «інтернет-медицина» — ко­ли замість того, щоб піти до лікаря, люди шукають рецепти у мережі. Яку увагу цій проблемі приділяють у МОЗ? Чи плануються якісь ініціати­ви для подолання медичної неосвіче­ності суспільства?

— Люди не довіряють своїм ліка­рям. Коли вони матимуть свого сі­мейного лікаря, до якого ходити­муть постійно, то довірятимуть йому і перестануть шукати рецепти в Ін­тернеті чи користуватися порадами друзів, лікуватися поза системою. Коли пацієнти матимуть фінансові гарантії, що певні послуги оплатить держава, вони не шукатимуть інші способи лікування.

Щодо щеплень. Коли у серпні гру­па «Рейтинг» робила опитування, виявилось, що 84% людей підтриму­ють вакцинацію. За результатами цього дослідження, доволі значна частина тих, хто відмовляється від вакцинації, робить це, бо медпраців­ники їм так кажуть. Точніше, вони не кажуть: «Не вакцинуйтеся взагалі». Вони говорять: «Не беріть вакцину, яку дає держава, а йдіть в аптеку і ку­пуйте дорожчу». Тут треба проводи­ти просвітницьку роботу з персона­лом, і ми працюємо над цим з ЮНІСЕФом і ВООЗом.

Також друзі або інтернет переко­нують людей не щеплюватимуть дітей. Це наче ставити свою дитину посеред траси. Ви ризикуєте її життям. Ду­маю, це треба визнавати злочином, а нещеплені діти не мають йти до школи чи дитсадка. Ми мусимо вима­гати від батьків вакцинувати своїх ді­тей, бо вони ставлять під загрозу за­хворіти не лише власну дитину, а й усіх дітей і дорослих навколо.

 

Джерело статті: газета “День”